Kiểm Tra 1000 Back Links Như Thế Nào?

Khi bạn nhờ một bên thứ ba xây dựng back link cho bạn và nhận được kết quả trong tay.Nếu như bạn kiểm tra bằng cách bấm từng link một thì với hơn 100 link bạn cũng mất rất nhiều thời gian và chưa nói đến không phải link nào cũng an toàn.
Với cả ngàn link thì vấn đề càng khó hơn.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều cách kiểm tra back link và một trong những cách đó là dùng phần mềm.Đây là một trong các phần mềm miễn phí bạn có thể sử dụng:  http://www.scrapebox.com/free-link-checker
Bạn cần 2 tập tin  để làm công việc này (chỉ cần file txt) ,một file chứa các tên miền và một file chứa các back link

Khi sử dụng bạn nhớ bấm “Your Sites” và “your Backlinks” để tải thông tìn từ hai file mới tạo của bạn ở trên. rồi bấm Start bạn sẽ có kết quả.
Nếu thông báo là Found nghĩa là backlink đó tồn tại.
Chú ý là backlink phải là link mà ở đó có thông tin link đến site bạn thì mới kiểm tra được.Các link từ site articles mà bạn không có link cụ thể article đó mà chỉ có site articles hay author của nó thì phần mềm không thể dò toàn bộ website đó để kiểm tra cho chúng ta được.
Khi kiểm tra link exchange, bạn cũng có thể dùng cách này.
Chúc các bạn vui và tiết kiệm được thời gian.


Hungmarketing

Leave a Reply