Midi Player Tool 1.06 – Chơi piano với bàn phím, chuột

 Midi Player Tool 1.06 là phần mềm giúp bạn chơi piano với bàn phím, chuột hoặc chơi các file midi. Các tính năng:
- Hiển thị đàn piano.
- Chơi file MIDI.
- Hướng dẫn học đàn.       
- Có thể sử dụng bàn phím hoặc chuột.
Có gì mới trong phiên bản 1,06? Thêm vào chức năng Playlist, chấp nhận đầu vào từ các thiết bị như bàn phím điện tử…

Thanh Hoàng
http://www.khoahocphothong.com.vn/news/detail/11756/midi-player-tool-1-.06-%E2%80%93-choi-piano-voi-ban-phim,-chuot.html

Leave a Reply