Tạo form khảo sát trực tuyến với Google Doc

Hôm nay chúng ta sẽ bàn đến việc sử dụng Google Doc để tạo ra một khảo sát online. Trong cuộc khảo sát online này bạn sẽ đặt những câu hỏi và thu thập thông tin từ các câu trả lời. Tất nhiên bạn cũng có thể sử dụng các ngôn ngữ lập trình thiết kế website để tiến hành viết một chương trình khảo sát online. Tuy nhiên, đối với nhiều người không biết nhiều về code Google Doc là một trong những lựa chọn tốt nhất.


Đầu tiên, bạn phải có một tài khoản của Google. Bạn có thể truy cập vào Google Doc tại địa chỉ : http://docs.google.com/
 Ok, hãy tạo mới một form khảo sát online bằng cách “creat new”. Một drop down sổ xuống. Bạn chỉ cần chọn “form”.
form

 Bạn sẽ thấy một màn hình form sau :
 taoform

Một số thông số để tạo form khảo sát bạn nên chú ý :
 -         Untitled form :  Tiêu đề form khảo sát
-         Question title : tiêu đề câu hỏi khảo sát
-         Help text : dòng chữ giải thích thêm cho câu hỏi khảo sát.
-         Question type : loại khảo sát , đây là phần quan trọng. Bạn có thể chọn khảo sát bằng chữ, lựa chọn, nhiều lựa chọn, dropdown,….
-         Make this a require question : Lựa chọn này bắt buộc phải trả lời câu hỏi.
-         Clike done để hoàn thành.
 Bạn có thể thêm câu hỏi bằng nút Add item. Save lại form khảo sát với nút save. Đặc biệt phía dưới cùng có một link dẫn đến demo của form khảo sát.
 Giờ thì bạn hãy chọn More action – embed. Copy code của form khảo sát và dán lên website mà bạn muốn đặt form khảo sát.
 copyform
  Sau khi khách truy cập trả lời form khảo sát online của bạn thì trong Google Doc có một spreadsheet, cho phép bạn xem thông tin của các câu trả lời.
ket qua khao sat
LK - Solutions

Leave a Reply