Ứng dụng phần mềm trong giảng dạy mầm non

Sau 4 ngày đêm mình đã thiết kế xong chương trình "Trò chơi dân gian" dành cho trường mầm non, kết quả thành công đúng như mong đợi. Kết quả dự thi đoạt giải nhất.

Giao diện của chương trình.
Danh mục trò chơi theo nhóm chữ. Chương trình có 3 nhóm trò chơi theo vần chữ cái, tổng cộng là 18 trò chơi.
Danh mục trò chơi theo vần chữ cái C. Một trong 3 nhóm trò chơi.
Trò chơi Đi cà kheo là một trong các trò chơi của chương trình. Bao gồm có 2 phần: chọn đồ dùng và khám phá cách chơi. Bé tự khám phá tìm đồ chơi, nếu sai chương trình sẽ có thông báo, còn đúng sẽ là câu khen bé và có vi deo hướng dẫn trò chơi đi cùng.
Hỗ trợ kỹ thuật và thiết kế chương trình.
Thành công ngoại sự mong đợi, chương trình đã được mang dự thi hội thi thiết bị dạy học và đoạt giải nhất quân Tây Hồ và giải nhì toàn thành phố Hà Nội.

Nguồn:
http://vn.360plus.yahoo.com/thanh_hungtb/article?mid=346

Leave a Reply